Nytt uppdaterat schema för HT 2010 Se ändringar Tis,Tors och Fredagar

Hej det nya schemat finns Utskrivet och kommer att sättas upp i Dojon.
Tyvärr har haft problem en längre tid med att ladda upp bilder och dokument till hemsidan.
Detta är dock på g att lösas i samband med att vårat webhotell byter server.
Problemet beräknas vara löst inom ett par veckor.

Ändringar Tisdagar:

”Teknik 2 juniorer” ändras från tidigare 17.00 till 18.00 *Till ny tid: 18.00-19.00.

Senior Avancerade-gruppen: 19.00-20.30.
Senior Avancerade börjar sitt pass 30 min innan nybörjargruppen sätter igång.
Under Nybörjarpasset tränar Avanceradegruppen sedan vidare simultant med nybörjarpasset med gemensam avslutning 20.30.
Nybörjarpasset blir ett gemensamt pass för samtliga Seniorer.

Torsdagar:

Seniorpassen d.v.s. passen efter 18.00 slås ihop till gemensamt Senior-pass: 18.00-19.30. efter gemensam avslutning finns sedan 30 min ytterligare utrymme för extra tid för avancerade när behov finns.

Fredagar:

Tävlingspass för Juniorer ändras från Kl: 17.00-18.00 till Kl: 18.00-19.00.
Därefter finns öppen tid på mattan för de som vill själva samlas och träna. 19.00-20.00.