Monthly Archives: augusti 2011

Justerat schema på fredagar !

Från och med kommande veckan, kommer vuxna att träna samtidigt som barn/ungdom mellan klockan 19-20 på fredagar.

Read More

Extra årsstämma i Svenska Jujutsu Federationen, 24 sept 2011 i Malmö

Enligt beslut från årsstämman i mars 2011, skall extra årsstämma hållas senast utgången av september 2011, föredragandes verksamhetsberättelse, budget samt genomgång fg års ekonomiska sammanställning. Styrelsen för Svenska Jujutsu Federationen har beslutat att hålla den extra stämman i Malmö den 24 september 2011.

Read More