Styrelse 2010

Under årsmötet den 23 februari 2010, valdes följande styrelse till föreningen:

Ordföranden, Jonas Roos (omval),

Johan Nilsson, Lars Petersson, Frida Jönsson, Joakim Svensson (samtliga omval), samt Kalle Carlsson (nyval).

Till föräldrarepresentanter valdes Tina Danielsson och Elin Johansson.

This is somewhat embarrassing, isn’t it?

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching, or one of the links below, can help.

Most Used Categories

Arkiv

Try looking in the monthly archives. :)