Monthly Archives: februari 2010

Styrelse 2010

Under årsmötet den 23 februari 2010, valdes följande styrelse till föreningen: Ordföranden, Jonas Roos (omval), Johan Nilsson, Lars Petersson, Frida Jönsson, Joakim Svensson (samtliga omval), samt Kalle Carlsson (nyval). Till föräldrarepresentanter valdes Tina Danielsson och Elin Johansson.

Read More

Sydöstra Sveriges Budoförbund 2010

Vid distriktförbundet Sydöstra Sveriges Budoförbunds årsmöte söndagen 21 februari 2010, deltog Ljungby Jujutsu & Budo klubb. Vid årsmötet invaldes Ljungby Jujutsus ordföranden Jonas Roos till ny revisorssuppleant för distrikstförbundet.

Read More

Xfight i Gävle 20 feb

Under X-fight i Gävle, representeras Ljungby Jujutsu & Budo klubb av sensei Daniel Norrgård, som skall döma på tävlingarna. På grund av sjukdom samt kollision med BJJ-tävlingar i Danmark, ställer inga fighters upp från Ljungby tilL X-fight i Gävle detta året.

Read More

ÅRSMÖTE 23 FEBRUARI 2010 kl 18.30

Samtliga medlemmar kallas härmed till årsmöte i klubbens lokaler på Bolmstadsvägen 18 i Ljungby, tisdagen den 23 februari 2010 klockan 18.30. Dagordning erhålles på plats,men kan även beställas i förväg på ordf@ljungbyjjk.se VÄLKOMNA !

Read More