Category Archives: Förbundsärenden

Extra årsstämma i Svenska Jujutsu Federationen, 24 sept 2011 i Malmö

Enligt beslut från årsstämman i mars 2011, skall extra årsstämma hållas senast utgången av september 2011, föredragandes verksamhetsberättelse, budget samt genomgång fg års ekonomiska sammanställning. Styrelsen för Svenska Jujutsu Federationen har beslutat att hålla den extra stämman i Malmö den 24 september 2011.

Read More

Ljungby JJBKs ordförande Jonas Roos invald i SJF

Under Svenska Jujutsu Federationens årsmöte 20 mars 2010, valdes Jonas Roos, ordförande i Ljungby Jujutsu & Budo klubb, in som ny suppleant i styrelsen för Federationen. Federationens årsmöte inleddes kl 10.00 på Sheraton Hotel i Stockholm, och kom att ledas av ännu en Ljungby-bo, nämligen chefsinstruktör Daniel Norrgård från Ljungby Jujutsu & Budoklubb som valdes […]

Read More

Omval i förbundsstyrelsen för Sv Budo- o Kampsportsförbundet

På förbundsstämman för Svenska Budo & Kampsportsförbundet idag, valdes Daniel Norrgård från Ljungby Jujutsu & Budo klubb till styrelseledamot för ännu ett nytt verksamhetsår i förbundets styrelse. Daniel har suttit i förbundsstyrelsen sedan 2009, och är även förbundsjurist för Svenska Budo- och Kampsportsförbundet.

Read More