Ljungby JJBKs ordförande Jonas Roos invald i SJF

Under Svenska Jujutsu Federationens årsmöte 20 mars 2010, valdes Jonas Roos, ordförande i Ljungby Jujutsu & Budo klubb, in som ny suppleant i styrelsen för Federationen.

Federationens årsmöte inleddes kl 10.00 på Sheraton Hotel i Stockholm, och kom att ledas av ännu en Ljungby-bo, nämligen chefsinstruktör Daniel Norrgård från Ljungby Jujutsu & Budoklubb som valdes till mötesordföranden för årsmötet 2010.