Årsmötet avklarat – ny sektionsordförande i Ljungby !

Så var då årets årsmöte avklarat. Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar valde mötet att inrätta Ljungby sektionen i föreningen. Till ny sektionsordförande valdes Joakim Westroth, som därmed får ansvaret för den lokala verksamheten i Ljungby dojo. Till sin hjälp får han rutinerade Johan Nilsson som valdes till vice sektionsordförande.

Till huvudstyrelse i föreningen omvaldes Daniel Norrgård som ordförande, Jonas Roos som vice ordförande och Roger Lindholm valdes som ny ledamot av huvudstyrelsen.