Extra årsstämma i Svenska Jujutsu Federationen, 24 sept 2011 i Malmö

Enligt beslut från årsstämman i mars 2011, skall extra årsstämma hållas senast utgången av september 2011, föredragandes verksamhetsberättelse, budget samt genomgång fg års ekonomiska sammanställning.

Styrelsen för Svenska Jujutsu Federationen har beslutat att hålla den extra stämman i Malmö den 24 september 2011.

This is somewhat embarrassing, isn’t it?

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching, or one of the links below, can help.

Most Used Categories

Arkiv

Try looking in the monthly archives. :)