Ordlista

När man börjar träna jujutsu brukar man känna sig helt förvirrad över alla japanska uttryck som man inte begriper ett dugg av. Inte nog med att man måste göra en massa konstiga tekniker man aldrig provat förut, måste man vara tvåspråkig också? Ingen fara, du behöver inte kunna japanska för att kunna tillgodogöra dig träningen och de nödvändigaste uttrycken kommer du att lära dig av bara farten under träningens gång.

Den enda reservationen för ”icke motionsrelaterade saker man förhoppningsvis får en hum om bara för att det underlättar” är vad en del tekniker heter.
Det handlar visserligen om japanska termer men det är sånt som kommer av sig själv med tiden. Man behöver inte lära sig mer än man själv vill och det mesta snappar man upp vare sig man vill eller inte.

Varje teknik har ett eget namn som berättar vad det är för grepp. Ett exempel: ”chudan” betyder mitten och mittre, ”mawashi” betyder rund och sväng och ”geri” betyder spark. Så om man ska göra en chudan mawashigeri ska man alltså göra en rundspark i mage/bröstkorgshöjd. Och eftersom ”gedan” betyder ”Nedre delen av kroppen” blir det inte så svårt att räkna ut vad en gedan mawashigeri är för något. ”Kin” betyder ljumske (och i det här fallet inkluderar det även skrevet) då kan vi räkna ut att en kingeri inte är speciellt skön om man inte har skydd.

Det här är ingenting man behöver lära sig och de flesta snappar bara upp ett och annat ord utan att tänka på att bryta ner dem som legobitar och lära sig tolka nya ord. Rent generellt sett räcker det om man lär sig en bråkdel av dessa ord klarar man sig utmärkt.

Räkneord

1 Ichi
2 Ni
3 San
4 Shi
5 Go
6 Roku

7 Shichi
8 Hachi
9 Ku
10 Ju
20 Ni-ju
21 Ni-ju-ichi
100 Hyaku
1000 Sen

 

Age Lyfta upp
Age-uke Blockering uppåt
Ago Haka
Ai Harmoni, enhet
Arigato Tack
Arigato gozaimashita Ett varmt tack (används efter träning)
Ashi Ben, fot, steg
Ashi-barai Fotsvep
Ashi-garami Kroka benet om ukes ben
Ashi-kubi Vrist
Ashi-waza Fotsvepsteknik
Atama Huvud
Atemi Slag mot sårbara delar av kroppen
Ayumi Gång
Ayumi-ashi Vanlig gång (alternerande steg)
Barai Svep (se harai)
Budo Krigarens väg, samlingsnamn för japanska stridskonster
Bushido Krigarens väg (samurajernas levnadsregler)
Chikara Använda kraft, muskelstyrka
Choku Rak
Chu Mitten
Chudan Bröstet, magen (eg mitten)
Chugaeri Volt, voltfall
Chusoku Fotens trampdyna
Dachi Benställning
Dachi-waza Teknik för benställningar
Dai Stor, nummer, ordningstal
Dan Mästargrad
Dan-geri Flera sparkar med samma ben
Dan-tski Flera slag med samma arm
De Gå, föra framåt
Do Väg eller sätt
Dojo Träningslokal
Dojo-kun Dojoetikett
Domo Tack
Domo arigato Tack så mycket
Domo arigato gozaimashita Ett mycket varmt tack (används efter träning)
Dori Ta eller gripa
Doshu Vägherre (en budoarts överhuvud)
Dozo Var så god
Empi Armbåge
Eri Krage
Eridori Grepp i kragen
Fudo Stabil orörlig
Fumikomi Stampa framåt. Kliva in mot
Gaeshi Vändning (se kaeshi)
Gake Haka, kroka
Ganmen Ansikte
Gamae Ställning. Hållning (se kamae)
Garami Att bibehålla
Gari Svepande rörelse, skära, meja
Gatame Hålla fast
Gedan Nedre delen av kroppen
Gedan-barai Blockering neråt (inifrån)
Geiko övning, träning
Geri Spark
Gi Träningsdräkt
Go Hård, fem (5)
Go-kyo Den femte tekniken
Goshi Höft (se koshi)
Guruma Hjul, cirkel
Gyaku Om-, spegelvänt
Gyaku-tski Omvänt slag, stöt (motsatt hand och fot framåt)
Hachi åtta 8
Hai Ja
Haisoku Fotens övre del
Haito Handens tumsida
Haito-uchi Slag med öppen hand (tumsidan)
Hajime Börja eller starta
Happo-mokko ögonkontakt. Titta motståndaren i ögonen alternativt på vapnet
Hara Nedre delen av buken, centrum
Haragei Kroppsspråk (att tala med magen)
Harai Svep (se barai)
Hasami Sax (bensax)
Heisoku-dachi Ställning med fötterna parallella och ihop.
Hidari Vänster
Hiji Armbåge
Hiki Drag
Hiki-otoshi Fällning genom att dra motståndaren intill sig
Hineri Vridning
Hishigi Bryta, bända
Hiza Knäskål
Hiza-dachi Knästående ställning
Hiza-geri Knäspark
Hizo Mellangärde
Hon Ursprunglig, ursprung, bas, kärna
Honne Insida
Honbu Högkvarter
Hukuroo Uggla, Slaguggla (SSIF Ju-jutsus symbol)
Ie Nej
Iri Ingång
Irimi In mot kroppen, inåt (även omote)
Irimi-nage Ingångskast
Jigo Försvar
Jigo-waza Försvarsteknik
Jiku-ashi Stödfoten i förflyttning eller vändning
Jime Låsa, strypa (se shime)
Jiyu Fri
Jodan Ansiktet (eg övre, hög nivå)
Ju Mjuk, smidig, följsam, anpassningsbar. 10
Juji-uke Blockering med korsade armar
Ju-jutsu Samlingsnamn för alla japanska stridstekniker utan vapen. Följsam teknik
Ju-jutsuka Ju-jutsuutövare
Kaeshi Vridning
Kaeshi-wasa Kontringsrteknik, motkast
Kagi Krok
Kagi-tski Krokslag
Kai Sällskap, klubb, förening (kwai)
Kaiten Rotation
Kaiten-nage Kast där motståndaren kastas i en roterande rörelse framåt
Kakari geiko Försvar mot flera motståndare
Kakato Häl, hälens träffpunkt
Kake Kast, hänga eller kroka på
Kama Handlie
Kamae Utgångsställning, position, attityd, kroppshållning
Kansetsu Led, knoge
Kanzetsu-waza Teknik mot led
Kanuki Tvärs
Kara Tom
Karami Flätning (se garami)
Kata Förutbestämd övning, skuldra, axel
Katadori Grepp om axeln
Katame Hålla fast
Katame-waza Fasthållningsteknik
Kata-otoshi Fällning bakåt genom drag i motståndarens skuldra, gi eller hår.
Katatedori Grepp om handleden
Katate ryotedori Grepp om bägge handlederna. även morote dori
Kazushi-waza Balansbrytningsteknik
Keage Snärtig spark (hög spark)
Kekomi Genombrytande
Kento Knoge
Kentsui Hammarslag
Keri Spark
Keri-waza Sparktekniker
Kesa Krage
Ki Anda, ande, hjärta, inspiration, sinne, känsla, atmosfär, inre styrka
Kiai Att förena flera ki (rop som utstöts vid hugg eller slag)
Kiba-dachi Bredbent låg ställning
Kihon Grundträning
Kihon-waza Grundteknik
Kime Fokusering, muskelanspänning
Kin Ljumske
Kin-geri Spark underifrån mot grenen med översidan av foten
Kizami-tski Kort rak stöt
Ko Liten, gammal
Kodokan Plats där man studerar vägen
Kokoro Sinne, mod, medvetande
Kokutsu-dachi Ställning med ca 70% av tyngden på bakbenet
Kokyonage Rörelsen av ki. Kroppen följer ki.Andningskast
Komi (Tätt) intill, sammanpressa
Koshi Höft jfr goshi
Kote Hand(led)
Kote-gaeshi Att vrida handleden
Kritsuke Hugget med svärd
Ku 9, tomhet
Kuatsu återupplivning, väckning
Kubi Hals, nacke
Kumi Ta, greppa, växla
Kumijo Jo mot jo
Kumikata Kumikata Greppteknik
Kumite Sparring, tävling, tomhänt kamp
Kuruma Hjul, cirkel (se guruma)
Kutsu Sko
Kuzure Variation
Kuzushi Balansbrytning
Kwai Sällskap, klubb, förening (kai)
Kyo Princip
Kyu Elevgrad
Ma Avstånd
Ma-ai Balanserat avstånd till partner (lagom)
Mae Framsida, front, framåt. Se även ushiro
Mae-geri Rak spark framåt
Mae-geri-keage Snärtig spark framåt
Mae-geri-kekomi Genombrytande spark framåt
Mae-tobi-geri Hoppspark framåt
Mae-ukemi Framåtfall
Maitta Jag ger mig
Make Förlust
Maki Vrida runt
Makikomi Intillvridning; rullande kast
Makiwara Madrasserad bräda för slag och sparkträning
Mata Insidan av låret
Matte Bryt, vänta
Mawate Vänd
Mawashi Rund, sväng
Mawashi-geri Rundspark
Mawashi-tski Krokslag
Mawashi-uke Rundblockering
Me öga
Men Huvud
Michi Väg, även do
Migi Höger
Mits Slagkudde
Mokuso Anmodan till meditation el. stillhet
Moro Båda, bägge
Morote Med bägge händerna (dubbel)
Mune Bröst
Nagare Flödande, flytande rörelse
Nagashi Flytande (Undanglidning) (Kroppsvridning 90 grader)
Nage Kast
Nage-waza Kastteknik
Nana Sju (se shichi)
Ne Nere på mattan, marken
Ne-waza Golvtekniker
Ni 2
Nige Frigöring, flykt
Nikkyo Den andra tekniken
O Stor (gammal). Vördnadsfullt tilltal
Obi Bälte
O-goshi Stort höftkast
Oi Förfölja
Oi-tski Slag med samma arm och ben framåt
Okuri Par, två
Omote Framsida, yttre, in mot kroppen (även irimi)
Osae Vikt, tryck, tynga ner, trycka
Osaekomi Fasthållning
Osaekomi-waza Fasthållningsteknik
O-sensei Stor mästare (används om Ueshiba, aikidons grundare)
O-soto-gari Stort yttre bensvep
O-soto-otoshi Benfällning. Benet i kontakt lätt böjt
Otaga ni rei Buga mot varandra
Otoshi Falla ned
Otoshi-uke Blockering uppifrån
Po Riktning, metod, sida. Se Ho
Randori Fri övning
Rei Hälsa, buga
Ren Sammanhängande
Rengeri Sparkar i följd
Renraku Koppling; led, koordination
Renraku-waza Kombinationstekniker
Ren-tski Slag, stötar, i följd
Ritsurei Stående hälsning
Roku 6
Ryo Båda
Ryotedori Grepp om bägge handlederna. Se även morote
Ryu Stil, skola, metod
Sabaki Flytta undan, vrida bort
Sakotsu Nyckelben
San Tre
Sankaku Triangel
Sankyo Den tredje tekniken
Sanshin Skärpt sinne
Sasae Stöd, upprätthålla
Seiken Knytnäve
Seiken-tski Knytnävsstöt
Seoi Lyfta upp på (bära) på ryggen
Seiretsu Uppställning på led
Seisa, seiza Sitt ner, Sitta på led, sitta korrekt
Seishin Sinne, själ
Sempai (senpai) äldre, mer erfaren senior
Sensei Instruktör, lärare
Sensei ni rei Uppmaning att hälsa på instruktören
Shi 4
Schiai Tävling; pröva varandra
Shichi 7
Shihan Stormästarens (sokes) högra hand
Shiho Omge. Omringa, Fyra riktningar
Shiho-nage Kast där man är omgiven av motståndaren. Kast i fyra riktningar
Shikko Förflyttning på knäna
Shime Strypning, jfr jime
Shime-waza Halslåsningsteknik
Shin Hjärta, själ, anda, mod
Shintai Kroppsförflyttning
Shisei Kroppsställning
Shita Låg
Shizen Naturlig, normal
Shizentai Normal kroppställning, Grundställning
Sho Första, begynnande
Shomen Framsida, front. Huvudväggen i dojon (eg ansikte)
Shomen ni rei Uppmaning att hälsa på huvudväggen (framåt)
Shotei-uchi Slag med handloven
Shuto Handens svärdssida (lillfingersidan)
Shuto-barai Blockering neråt handkant)
Shuto-uchi Slag med handkant (lillfingersidan)
Shuto-uke Blockering med handkant
Shuto-ude-uke Blockering med handkant mot arm
Ski Samma som tski
Sode ärm
Soku Fot
Sokuto Fotens yttre kant (lilltåsidan)
Soto Yttre, från utsidan
Soto-uke Blockering med handleden (underarmen) utifrån och in
Sukui ösa upp
Sumi Hörn
Sutemi Uppoffra
Sutemi-waza Offerkastteknik
Suwari-waza Teknikträning i sittande ställning
Tachi Svärd; Stående ställning (se dachi)
Tachi-waza Ställningar
Tai Kropp
Taisabaki Kroppsförflyttning, kroppskontroll
Taisabaki-waza Förflyttningstekniker
Tameshiwari Krossteknik
Tanden Kroppens tyngdpunkt (centrum) Dvs området direkt bakom naveln
Tanen Ensam, presentation
Tani Dal
Tanto Kniv
Taore-mae-ukemi Platt framåtfall
Tatamae Utsida, yta
Tatami Träningsmatta
Tate Vertikal, stående
Tate-empi Uppåtriktad armbågsstöt
Te Hand, arm
Teko Hävstångsprincipen
Teisho Nedre delen av handflatan
Teisho-uchi Slag med nedre delen av handflatan
Tekubi Handled, underarm
Tenkai-ashi Rotation
Tenkan Ut från kroppen. Utåt. även ura
Tenkan-ashi Rotation med steg
Tenshi-nage ”Himmel och jordkastet” syftar på att ena handen förs neråt och den andra uppåt
Tettsui Hammarslag, jfr kentsui
Te-waza Hand- armkastteknik
To Svärd, 10
Tobi Hopp
Tobi-geri Hoppspark
Tokui Specialitet
Tokui- waza Specialteknik
Tomoe Båge, böjd, vändning, hjul
Tori teknikerna (motsats till uke)
Tski Rakt slag, hugg, stöt, jfr tsuk
Tsugi-ashi Glidande gång
Tsuki Rakt slag, hugg, stöt
Tsukite Stöthand
Tsuki-waza Stöttekniker
Tsukuri Ingång (på teknik), konstruktion
Tsuri Dra, lyfta
Tsurikomi Dra och lyfta
Uchi Insidan, inifrån; hugg, snärtslag
Uchikomi Ingång till kast
Uchi-uke Blockering inifrån och ut
Ude Arm
Ude-dori-nage Armnedläggning (ikkyo)
Udegarami Gripa om armen
Ugoki I rörelse
Uke Blockering. Den som man utför teknikerna på
Uke-waza Blockeringstekniker
Ukemi Fall
Ukemi-waza Fallteknik
Uki Driva, flyga
Uki-goshi Litet höftkast
Ura Motsatt,baksidan, Ut från kroppen, utåt. Se även tenkan
Ura-gatame Kontrollgrepp efter ude-dori-nage (ikkyo)
Uraken Knytnävens baksida
Uraken-uchi Slag med uraken
Ura-mawashi-geri Rundspark med fotens baksida
Ushiro Baksida
Ushiro-geri Bakåtriktad spark
Ushiro-empi-uchi Slag bakåt med armbågen
Ushiro-mawashi-geri Bakåtriktad rundspark
Ushiro-ukemi Bakåtfall
Utsui Förflytta
Utsuri Växla skifta
Wa Samförstånd
Wakare Dra, rycka, separation
Waki Sida
Wakizashi Kort svärd
Waza Teknik, arbete, grepp
Yakusoku Förvarning, löfte
Yakusoku geiko övning med förvarning
Yame Sluta
Yasumi Vila
Yawara Gammalt namn för ju-jutsu
Yo Pilträd, Yang
Yodansha Dangraderad
Yoi Färdiga, var beredda
Yokatta OK? Har ni förstått
Yoko Sida, tvärs
Yoko-empi Armbågsstöt åt sidan
Yoko-geri Spark åt sidan
Yoko-tobi-geri Hoppspark åt sidan
Yon Fyra 4 (se shi)
Yori-ashi Glidförflyttning
Yubi Fingrar
Yudansha Dangradsbärare
Zanshin Mental beredskap
Zarei Hälsning i sittande ställning
Zazen Meditation, jfr mokuso
Zen Framåt, helhet, allt, total mm
Zenkutsu-dachi Ställning med tyngdpunkten på främre foten
Zori Tofflor
Zuki Samma som tski