9 st tävlanden anmäls till Göteborgs fighten i Januari

När summeringen av klubbens anmälningstid gått till ända, har vi 9 personer som ställer upp i Jujutsuligans deltävling i Göteborg den 30 januari 2010.

Det är inte försent att anmäla sig i januari, men det blir svårt med tiderna om Ditt tävlingskort inte är klart.

GLÖM INTE, ATT LÄMNA IN FOTO TILL DITT NYA TÄVLINGSKORT ! Gäller alla som inte fått tävlingskort under 2008/2009.

Du som inte skall tävla – planera in att besöka Göteborg ändå, så vi kan heja fram våra nya fighters ! Vi åker med buss gemensamt från Ljungby.

Är Du funktionär elle planerarar at bli, till vår egen tävling i Juni 2010, tänk på att följa med på kommande tävlingar för att lära och se hur det kan fungera. Vi börjar med Göteborg i Januari !